در حال بارگذاری ...

جلسه شورای آموزشی دانشکده فنی و حرفه ای صومعه سرا، جهت هماهنگی برنامه ریزی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

جلسه شورای آموزشی دانشکده فنی و حرفه ای صومعه سرا، جهت هماهنگی برنامه ریزی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 در ششم آذر ماه 98 برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده فنی و حرفه ای صومعه سرا؛ جلسه شورای آموزشی دانشکده فنی و حرفه ای صومعه سرا، جهت برنامه ریزی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 در ششم آذر ماه با حضور ریاست دانشکده (رضا مددی) معاونت، اعضای هیئت علمی و اساتید راهنما در دفتر ریاست برگزار شد

نظرات کاربران