در حال بارگذاری ...

جلسه هم اندیشی گروه معماری

قابل توجه محترم گروه معماری

جلسه هم اندیشی در روز دوشنبه   98/09/11  ساعت 12 در دانشکده با موضوع گسترش فعالیت های پژوهشی اساتید و دانشجویان گروه معماری برگزار خواهد شد حضور اساتید محترم جهت پیشبرد اهداف علمی و پژوهشی دانشکده مایه دلگرمی می باشد.

نظرات کاربران