در حال بارگذاری ...
جمعه 29 دی 1396

انتخاب پژوهشگر برتر

 اساتید هیات علمی و مدرسان رسمی  می توانند جهت انتخاب پژوهشگر برتر مطابق فایل پیوستی  تا تاریخ 96/08/24 در سامانه research.tvu.ac.ir    ثبت نام نموده و بعد از ثبت نام جهت ارسال اسامی به دانشگاه فنی و حرفه ای از طریق اتوماسیون اداری به واحد پژوهش و فناوری مراجعه نمایند.

نظرات کاربران