در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 26 مهر 1396

جلسه کمیته پژوهش و نوآوری دانشکده

 

جلسه کمیته پژوهش و نوآوری دانشکده فنی و حرفه ای میرزاکوچک صومعه سرا صبح روز دوشنبه سوم مهر در دفتر ریاست دانشکده برگزار گردید.


در این جلسه مباحثی همچون اصول اصلی پژوهش , شاخص های امتیاز دهی , سر فصل های پژوهشی , تعریف طرح های پژوهش و ... مورد بحث و امعان نظر قرار گرفت.
مقصود بخشش  رییس دانشکده در این نشست بر تدوین برنامه یکساله این کمیته تاکید کرد و افزود باید خط مشی و نقشه راه شورای پژوهش برای سال ?? تعیین و اجرایی شود . وی اظهار داشت طرح های پژوهشی باید در راستای بهبود عملکرد مجموعه اولویت بندی و حمایت شود .  شایا ن ذکر است در این جلسه پیشنهاداتی همچون ایجاد امکانات مناسب تر , شناسایی نیروهای مستعد انجام پژوهش و ... توسط اعضای کمیته مطرح شد .

 

نظرات کاربران