در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 26 مهر 1396

اطلاعیه وام دانشجویی برای دانشجویان روزانه و شبانه

اطلاعیه

( مخصوص دانشجویان روزانه )

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند به تعدادی از دانشجویان واجد شرایط در صورت تامین اعتبار از طرف صندوق رفاه دانشجویان کشور« وام » به شرح زیر تعلق می گیرد . متقاضیان         می بایست :

 1- جهت افتتاح حساب تجارت کارت جوان به بانک تجارت مراجعه شود.

2- فرم شماره 2 (درخواست وام) را از انتشارات دانشکده دریافت و پس از تکمیل ، حداکثر تا تاریخ20/08/96 تحویل نمایند .

تذکر : فقط تا حد اعتبارات اختصاص یافته پرداخت وام صورت می پذیرد و در صورتیکه تعداد متقاضیان از اعتبارات تخصیصی بیشتر باشد ، متناسب با آن تصمیم گیری خواهد شد  .

وام تحصیلی : وام تحصیلی به دانشجویان روزانه تعلق می گیرد و میزان آن برای دانشجویان مبلغ4500000ریال میباشد.

وام مسکن : به دانشجویان روزانه ای که در محل سکونت خانواده نبوده و یا در خوابگاههای دانشجویی سکونت نداشته باشند و اجاره نامه معتبر ارایه نمایند ، تعلق می گیرد و میزان آن برای دانشجویان مبلغ 4500000ریال میباشد.

وام ضروری : وام ضروری به دانشجویانی که مواجه با رویدادی خاص شده اند و برای ایشان موجب بروز مشکلات مالی گردیده است تعلق می گیرد . ( زمان تقاضا بستگی به وقوع رویداد دارد ) .

شرایط وام گیرندگان :

1-دارا بودن اولویت نیاز مالی بنا به تشخیص دانشکده .

2- عدم اشتغال به کاری که مستلزم دریافت اجرت باشد ( به استثنای کاردانشجویی ) .

3- ثبت نام در حداقل تعداد واحد های مورد لزوم طبق مقررات آموزشی .

4-مشروط نبودن دانشجو در دو نیمسال قبل ( اختصاص وام به دانشجویان ورودی جدید در نیمسال اول و دوم تحصیل بدون احتساب معدل انجام خواهد گرفت ) .

5-سپردن سند تعهد با ضامن معتبر

تذکر 1 : به دانشجویانیکه قبلا وام گرفته اند و تاکنون تعهد محضری را تحویل ندادند ، وام تعلق              نمی گیرد .

تذکر 2 : دانشجویانیکه قصد تقاضای انتقال به سایر آموزشکده ها را دارند ، از درخواست وام خودداری نمایند .

تذکر 3 : دانشجویان حتماً باید آدرس ضامن و کد پستی منزل ضامن را دردرخواست خود ذکر نمایند  .

                                                                                                امور دانشجویی 29/06/96

 

 

 

 

 

 

اطلاعیه

مخصوص دانشجویان نوبت دوم (‌شبانه )‌

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان عزیز نوبت دوم ( شبانه )می رساندبه تعدادی از دانشجویان واجد شرایط درصورت تامین اعتبار از طرف صندوق رفاه دانشجویان کشور « وام »‌ به شرح زیر تعلق می گیرد . متقاضیان وام شهریه نوبت دوم  ( شبانه ) می توانند با مراجعه به انتشارات دانشکده ، فرم شماره 7 رادریافت وپس از تکمیل،حداکثر تا تاریخ 20/08/96 به مسئول وام درامور دانشجویی  ‌تحویل نمایند .

الف شرایط وام گیرندگان

1-دارا بودن صلاحیت اخلاقی و رعایت شئون دانشجویی

2- دارا بودن اولویت نیاز مالی بنا به تشخیص دانشکده

3- عدم اشتغال به کاری که مستلزم دریافت اجرت باشد (‌به استثنای کار دانشجویی ) .

4- سپردن تعهد محضری با ضامن معتبر قبل از دریافت وام (‌فرم تعهد محضری )را از طریق انتشارات دانشکده دریافت نمایید.

5- ثبت نام در حداقل 12 واحد در زمان درخواست وام .

6-دارا بودن معدل کل 12 در زمان درخواست وام .

7- مشروط نبودن دانشجو دردو نیمسال قبل .

ب مبلغ وام

مبلغ وام دانشجویان دوره کاردانی شبانه (‌نوبت دوم ) در هر نوبت حداکثر 3000000 ریال می باشد .

تذکر :‌

1- فقط تا حد اعتبار اختصاص یافته پرداخت وام صورت می پذیرد  و در صورتیکه تعداد متقاضیان از اعتبار تخصیصی بیشتر باشد ، متناسب  با آن تصمیم گیری خواهد شد .

2- دانشجویان حتماً باید کد ملی و سریال شناسنامه را درج نمایند .

3-دانشجویان حتماً باید آدرس منزل ضامن همراه با کد پستی ضامن داشته باشند .

4- درصورت نداشتن حتی یکی از شرایط فوق ، وام به دانشجو تعلق نمی گیرد ./38

                              امور دانشجویی 29/06/96

نظرات کاربران