در حال بارگذاری ...
جمعه 29 دی 1396

مدارک‌ لازم‌ برای‌ ثبت‌ نام‌ از پذیرفته‌شــدگان:دوره کاردانی

 1. اصل‌‌ مدرک ‌‌دیپلم ‌متوسطه ‌‌نظام‌‌جدید یا گواهی‌ ‌موقت‌ ‌پایان ‌‌تحصیلات‌ متوسطه‌ نظام‌جدید در یکی‌ از شاخه‌های‌ کاردانش‌ یا فنی‌ و حرفه‌ای ‌صادره‌ از محل‌ تحصیل‌ مبنی‌ برگذراندن کلیه واحدهای درسی‌ در دوره ‌سه‌ساله‌، کارورزی و کارآموزی حداکثر تا پایان‌ شهریورماه‌ 1396
 2. .
 3. اصل‌ مدرک‌ دیپلم‌ یا گواهی‌ موقت‌ پایان‌ تحصیلات‌ نظام‌قدیم ‌(هنرستان) مبنی‌ برگذراندن‌ کلیه‌ دروس‌ چهارساله
 4. .
 5.  اصل‌ ریزنمرات مدرک‌ دیپلم‌ یا گواهی‌ موقت‌ پایان‌ تحصیلات‌ نظام‌قدیم ‌(هنرستان) و دو برگ کپی از آن.
 6.  
 7. اصل‌ شناسنامه‌ و دو برگ‌ فتوکپی‌ از تمام‌ صفحات‌ آن.‌
 8.  
 9. شش قطعه‌ عکس‌ 4×3 تمام‌ رخ‌ تهیه‌ شده‌ در سال ‌جاری‌
 10. .
 11. ارائه رسید درخواست تاییدیه تحصیلی دیپلم به موسسه محل قبولی (درخواست تاییدیه تحصیلی از دفاتر پیشخوان دولت می‌بایست اقدام شود)
 12. .
 13. داوطلبان‌ مرد لازم‌ است‌ مدرکی‌ را که‌ وضعیت‌ نظام‌ وظیفه‌ آنان‌ را با توجه‌ به‌ بند ( 3-3) مندرج‌ در صفحات (2و3) دفترچه‌ راهنمای‌ آزمون‌ دوره‌های‌ کاردانی‌ نظام‌جدید (دانشگاه فنی ‌و حرفه‌ای‌ و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی) سال‌ 1396مشخص‌ کند، ارائه‌ نمایند
 14. .
 15. داوطلبانی که با سهمیه رزمندگان، ایثارگران (شامل:
 16. 1- رزمندگان بسیجی .
 17. 2- رزمندگان جهادگر.
 18. 3- خانواده شهدا «پدر، مادر، خواهر و برادرشهید».
 19. 4- همسر و فرزندان معظم شهدا و یا مفقودالاثر.               
 20. 5 - جانبازان 25% و بالاتر و همسر و فرزندان آنان.
 21. 6- جانبازان زیر 25% و همسر و فرزندان آنان.                 
 22.  7- آزادگان عزیز و فرزندان و همسر آنان. 8- همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبان در جبهه) و یا خانواده شهدا در آزمون پذیرفته‌شده‌اند، در زمان ثبت‌نام، ملزم به ارائه فرم و یا مدرکی در رابطه با تائید سهمیه ثبت نامی خویش نمی-باشند و ملاک عمل برای ثبت نام آنان همان عنوان درج شده در فایل ارسالی از سوی این سازمان می باشد

 

 

نظرات کاربران