در حال بارگذاری ...
جمعه 29 دی 1396

جدول زمانبندی انتخاب واحد مهر 1396 برای دانشکده فنی و حرفه ای صومعه سرا

اطلاعیه انتخاب واحد

جدول زمان بندی انتخاب واحد اینترنتی نیمسال اول 97-96 (کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته)( دانشکده تربیت دبیر فنی صومعه سرا)

ورودی دانشجو

دوره تحصیلی

روزو ساعت انتخاب واحد

تاریخ

ورودی 94 و قبل از آن

روزانه وشبانه

سه شنبه(8صبح-14)

21/6/96

ورودی 942

روزانه و شبانه

سه شنبه(14 الی 20)

21/6/96

مجموع ورودی های 942 و ماقبل آن

روزانه و شبانه

سه شنبه(7الی20 صبح روزبعد)

21/6/96

 

ورودی 951

روزانه و شبانه

چهارشنبه(8صبح-14)

22/6/96

 

ورودی 952

روزانه و شبانه

چهارشنبه(14-20)

22/6/96

 

مجموع ورودی های 951 و 952

روزانه و شبانه

چهارشنبه(7-20 صبح روز بعد)

222/6/96

 

 

تذکرات مهم:

1-چون انتخاب واحد بصورت اینترنتی بوده زمان فوق قابل تمدید نمی باشد.عدم انتخاب واحد به منزله انصراف از تحصیل تلقی شده و مشمول اخراج آموزشی خواهد بود.

2-دانشجویان بدهکار قبل از شروع انتخاب واحد با واحد امور مالی تسویه حساب نمایند.(تسویه حساب بدهی قبل+شهریه ثابت هر ورودی +350000 ریال خدمات فرهنگی و دانشجویی).

3-رعایت پیش نیاز در هنگام انتخاب واحد الزامی است.

4-دانشجویان هنگام انتخاب واحد(ترم بندی و جدول دروس) گروه خود را رعایت نمایند.

5-رعایت حد نصاب واحد (12واحد درسی) در یک ترم توسط دانشجویان ضروری است.

6-رعایت حد نصاب واحد(14 واحد انتخابی )توسط دانشجویانیکه در نیمسال گذشته (952)مشروط شده اند، الزامی است.

7-دانشجویان ورودی 941 فاقد سر ترم بوده ، لذا قبل از شروع انتخاب واحد جهت ادامه تحصیل، نسبت به درخواست افزایش سنوات اقدام نمایند.

8-انتخاب واحد دانشجویان ورودی 932 منوط به درخواست دانشجویان جهت ادامه تحصیل و موافقت کمیسیون موارد خاص دانشگاه فنی و حرفه ای خواهد بود.

9-دانشجویانی که دو ترم مشروط بوده و معدل کل آنها کمتر از 10 می باشد طبق آیین نامه مشمول اخراج آموزشی بوده و تحصیل آنها وجاهت قانونی ندارد.

10-دانشجویان سه ترم مشروط برای ادامه تحصیل نیاز به اخذ مجوز کمیسیون موارد خاص استانی دارند و دانشجویان چهار ترم مشروط طبق آیین نامه مشمول اخراج آموزشی هستند.

11-چنانچه دانشجو در نیمسال آخر برای دانش آموختگی فقط 24 واحد درسی باقیمانده داشته باشد به شرطی که میانگین کل وی بالای 10 باشد، می تواند تا 24 واحد درسی اخذ نماید.

12- دانشجویان انتقالی و مهمان جهت ثبت واحد خود به واحد آموزش مراجعه نمایند.

 

   تاریخ شروع کلاسها روز شنبه مورخ 25/06/1396 می باشد.

نظرات کاربران