در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 26 مهر 1396

چگونگی ادامه تحصیل دانشجویان 2 ترم مشروطی

 

چگونگی ادامه تحصیل دانشجویان 2 ترم مشروطی

کلیه دانشجویانی که با احتساب نیمسال دوم 96-95     (کلیه ورودی ها) تعداد ترم های مشروطی آنان به 2ترم  رسیده است. جهت ادامه تحصیل می بایستی طبق موارد ذیل اقدام نمایند.

1- دانشجویان 2ترم مشروط که معدل کل آنان کمتر از 10می باشد برطبق آیین نامه آموزشی  حق انتخاب واحد وادامه تحصیل را نخواهند داشت.  لذا این دانشجویان  جهت روشن نمودن وضعیت تحصیلی خود  در اسرع وقت به اداره آموزش مراجعه نمایند.

2- دانشجویان 2ترم مشروط که معدل کل آنان بالاتراز 10می باشد فرم درخواست ادامه تحصیل  را تکمیل وحداکثر تا تاریخ 30 /05 /1396 به غیر از ایّام تعطیل به اداره آموزش تحویل نمایند.

بدیهی است ادامه تحصیل دانشجویان مورد بند 2منوط به مجوز کمیسیون موارد خاص  خواهد بود. در غیر اینصورت ادامه تحصیل آنان وجاهت قانونی نخواهد داشت.

 

                                                                              « واحد آموزش«                                        

نظرات کاربران