در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 26 مهر 1396

چگونگی ادامه تحصیل دانشجویان 3 ترم وبالاتر مشروطی

 

چگونگی ادامه تحصیل دانشجویان 3 ترم وبالاتر مشروطی

     کلیه دانشجویانی که با احتساب نیمسال دوم 96-95 (کلیه ورودی ها) تعداد ترم های مشروطی آنان3ترم  وبالاتر رسیده است، طبق آیین نامه آموزشی حق انتخاب واحد وادامه تحصیل را نخواهند داشت.  لذا این دانشجویان در صورت تمایل به ادامه تحصیل با ارائه مستندات معتبر وتکمیل فرم مشروطی از انتشارات دانشکده وارائه آن ، حداکثر تا تاریخ 03/05/96 به واحد آموزش مراجعه نمایند.

« واحد آموزش««





نظرات کاربران